Cztery szkoły z terenu Gminy Piątnica otrzymały dofinansowanie w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, przyjętego uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Wójt Gminy Piątnica - Krzysztof Ryszard Kozicki, w dniu 28 marca 2017 roku podpisał umowę nr 65/2017, na podstawie której niżej wymienione placówki otrzymały wsparcie:
1. Szkoła Podstawowa w Kisielnicy – w wysokości: 2 480 zł,
2. Szkoła Podstawowa w Rakowie-Boginiach – w wysokości: 2 480 zł,
3. Szkoła Podstawowa w Drozdowie – w wysokości: 4 000 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Olszynach – w wysokości: 2 480 zł.

Warunkiem przyznania dotacji było zabezpieczenie przez organ prowadzący wkładu własnego w kwocie 2 860 zł, stanowiącego 20% wartości realizowanego zadania.

Udział w Programie pozwoli wzbogacić nasze szkolne biblioteki w ciekawe pozycje książkowe, a to mamy nadzieję, pozytywnie wpłynie na wzrost czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży w Gminie Piątnica.

biblioteka