Logo Gmina Piątnica z lotu ptaka

klub


Klub Strzelecki SAGITTARIUS powstał 4 listopada 2012 roku przy Fundacji SAGITTARIUS, która w Piątnicy prowadzi strzelnicę FORTY. Od 2012 roku należymy do Podlaskiego Związku Strzelectwa Sportowego oraz do Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, a 24 kwietnia otrzymaliśmy Licencję Klubową PZSS uprawniającą do współzawodnictwa w strzelectwie pistoletowym, karabinowym oraz ze strzelby gładkolufowej.

Na dzisiejszy dzień KS SAGITTARIUS zrzesza prawie 400 osób, które łączą chęć uprawiania sportu oraz współzawodnictwa w strzelectwie olimpijskim, dynamicznym i dalekodystandowym. Na każdym spotkaniu strzeleckim dokładamy wszelkich starań aby strzelanie było przyjemnością i dobrą zabawą dla wszystkich strzelców.

DKK 0839m DKK 9866m

Równolegle z działalnością na polu sportowym, przy KS działa Sekcja Kolekcjonerska. Wielu członków i sympatyków łączy pasja zbieracka, chęć odkrywania tajemnic historii broni łowieckiej, wojskowej oraz sportowej. Niejeden z naszych członków posiada w zbiorach broń i militaria które wzbudziłyby podziw w niejednym muzeum. Najwytrwalsi z naszych kolegów posiadają w swoich zbiorach po kilkadziesiąt egzemplarzy broni. Praktycznie na każdych naszych zawodach można spotkać broń historyczną.

muzeum muzeum

Klub Strzelecki wraz z Fundacją SAGITTARIUS prowadzi strzelnicę sportową oraz MUZEUM FORTECZNE zbierające pamiątki z okresu od Potopu Szwedzkiego do walk I i II Wojny Światowej. Muzeum jest czynne codziennie w godzinach pracy strzelnicy od 10.00 do 18.00.

 

IMG 3312m IMG 3324m

W klubie udziela się łącznie kilkunastu wolontariuszy, instruktorów i sędziów strzelectwa sportowego, którzy w razie potrzeby pomagają i uczą strzelców, młodzież oraz osoby pragnące postawić pierwsze kroki w strzeleckim świecie.

IMG 3402m mDKK 0215m

 MG 3419m  MG 3430m


Kontakt
Klub Strzelecki SAGITTARIUS
ul. Stawiskowska 57A
18-421 Piątnica

Facebook: Klub Strzelecki Sagittarius

Prezes: Paweł Zalewski
tel. 606 101 419
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub

W-ce Prezes: Paweł Nowak
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

kontakt bezpośredni:
Paweł Zalewski w godzinach 10.00 - 18.00 na strzelnicy FORTY

Dane rejestrowe:
Fundacja SAGITTARIUS
ul. Stawiskowska 57A
18-421 Piątnica
NIP: 718-213-74-34
REGON: 200734397

 

Informacja opracowana na podstawie strony internetowej fundacji: http://kssagittarius.pl 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Marianowie logo 

 

Warsztat Terapii Zajęciowej STS
18-421 Piątnica Poduchowna
Marianowo 5 (budynek internatu Zespołu Szkół)
Tel./fax 86 219-29-80
Nr wewnętrzne:
- dyrektor - 21
- księgowość – 22
- terapeuci – 23
- rehabilitacja – 24
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Warsztat stanowi wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostkę Stowarzyszenia „Rodzice Dzieciom" Troski Specjalnej w Marianowie stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskiwania i przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Warsztat rozpoczął swoją działalność 3 lutego 2000 roku. Placówka działa na podstawie ustawy z o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dnia 27 sierpnia 1997 r. oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej .

Na zajęcia do placówki uczęszcza 35 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu łomżyńskiego (21 osób) oraz z miasta Łomża (14 osób). Uczestnikami zajęć terapeutycznych są osoby posiadające prawnie potwierdzony status niepełnosprawności, niezdolne do podjęcia pracy oraz wskazanie do terapii zajęciowej.
Warsztat jest placówką pobytu dziennego. Czas trwania zajęć w warsztacie wynosi 35 godzin tygodniowo i 7 godzin dziennie. Placówka prowadzi swoją działalność przez 5 dni w tygodniu - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do16.00.
Uczestnicy na zajęcia dowożeni są 15 - miejscowym autobusem zakupionym w ramach programu „Pegaz 2003". 80% środków zakupu pochodziło z dofinansowania funduszu PFRON, a pozostała część ze środków własnych Stowarzyszenia. Dzienna trasa wynosi ok. 300 kilometrów.
Warsztat zajmuje parter skrzydła budynku internatu Zespołu Szkół w Marianowie o łącznej powierzchni użytkowej 366 m2 Zajmowana część obiektu wyposażona jest w oddzielne wejście i podjazd da wózków inwalidzkich.

Celem działalności placówki jest:
• aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
• stwarzanie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.
Rehabilitacja zawodowa i społeczna w warsztacie prowadzona jest w postaci terapii indywidualnej i grupowej poprzez:
• usprawnianie ogólnej sprawności psychofizycznej,
• rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej,
• przygotowanie do życia w środowisku społecznym,
• rozwijanie umiejętności za wykorzystaniem różnych technik terapii zajęciowej takich jak: arteterapia, ergoterapia, teatroterapia, choreoterapia, muzykoterapia, relaksoterapia, psychoterapia oraz elementy ćwiczeń logopedycznych,
• rozwijanie sprawności niezbędnych w pracy.

W placówce działają następujące pracownie terapeutyczne:
• pracownia przystosowania do życia codziennego
• pracownia malarstwa i rękodzieła
• pracownia ceramiczna
• pracownia techniczna
• pracownia multimedialna i technik graficznych
• pracownia muzykoterapii i teatru
• pracownia przyrodnicza

Dodatkowo w placówce prowadzone są zajęcia rehabilitacji ruchowej oraz wsparcie psychologiczne.

Za prawidłowy przebieg realizacji programu odpowiada 13 - osobowy zespół pracowniczy kierowany przez Zbigniewa Biernackiego.

Rehabilitacja społeczna

Proces rehabilitacji społecznej realizowany jest zgodnie z założeniami zawartymi w planie pracy warsztatu, a szczegółowo – w opracowanych przez Radę Programową planach pracy dla poszczególnych pracowni. Podczas zajęć terapeutycznych uczestnicy nabywają umiejętności społecznego zachowania się. Działania terapeutyczne prowadzą do rozwijania zaradności życiowej, pobudzają aktywność społeczną, wyrabiają umiejętność samodzielnego wypełniania ról społecznych, komunikowania się z otoczeniem, słuchania i rozumienia innych, uczą współpracy itp.

Rehabilitacja zawodowa

Jest częścią ogólnego procesu rehabilitacji. Jej celem jest wyposażenie osoby niepełnosprawnej w sprawności i umiejętności niezbędne do podjęcia zatrudnienia, a określone sprawności niezbędne do jej wykonywania. Znalezienie właściwego zajęcia dla tej osoby jest rozwiązaniem problemu jej zatrudnienia. Rehabilitacja zawodowa składa się z wielu etapów, między innymi z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i wreszcie zatrudnienia.
Za całokształt rehabilitacji odpowiada Rada Programowa Warsztatu, w skład której wchodzą: dyrektor, psycholog, instruktorzy-terapeuci oraz rehabilitant.
Zadaniem Rady jest opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji oraz ocena efektów rehabilitacji.

Tekst: Zbigniew Biernacki 

 

 

md_nowastrona

 

Obrazek: Siedziba Muzeum

 

Muzeum Przyrody w Drozdowie
Drozdowo, ul. Główna 38

18-421 Piątnica Poduchowna 
telefon: (86) 219-20-81, (86) 219-23-18
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona internetowa: http://www.muzeum-drozdowo.pl

 

 

Muzeum Przyrody w Drozdowie powstało w 1984 roku.

Podstawowe jego zadania to: badanie przyrody Polski północno-wschodniej, a w szczególności Ziemi Łomżyńskiej, gromadzenie i trwała ochrona muzealiów przyrodniczych, a także (z racji usytuowania Muzeum w dawnej siedzibie rodziny Lutosławskich) - dokumentowanie działalności ziemiaństwa łomżyńskiego ze szczególnym uwzględnieniem rodziny Lutosławskich.


Muzeum posiada stałe wystawy prezentujące przyrodę dolin rzek Narwi i Biebrzy oraz historię Drozdowa: „Salon dworski”, „Trofea łowieckie”, Przyroda Kotliny Biebrzańskiej”, "Podwodny świat pięciu kontynentów".

Od 1999 roku organizowane są także wystawy czasowe.


Dyrektor Muzeum Przyrody – Anna Archacka.
Główna księgowa – Urszula Gajcy.
Kadra merytoryczna: Teresa Grużewska, Barbara Turowska, Alicja Biedrzycka, Anna Sokalska, Marcin Rydzewski, Adam Karwowski.


Muzeum zaprasza:
- w sezonie wiosenno-letnim (od 1 maja do 30 września): od wtorku do piątku w godz.: 8.30 - 17.30, w soboty i niedziele od 9.30 do 15.30, 
- w sezonie jesienno-zimowym (od 1 października do 30 kwietnia): od wtorku do piątku w godz.: 8.30 - 15.30,

w soboty i niedziele: od 9.30 do 15.30.

W poniedziałki nieczynne dla zwiedzających. W roku szkolnym w sobotę wstęp wolny, w wakacje w czwartek wstęp wolny.

 

Muzeum oferuje:
- zwiedzanie wystaw z przewodnikiem – indywidualnie lub grupowe, 
- specjalne zajęcia oświatowe (m.in. lekcje muzealne, zajęcia z zakresu nauk przyrodniczych i historycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej, spotkania dla osób zainteresowanych rolnictwem ekologicznym), 
- korzystanie z biblioteki muzealnej (wydawnictwa naukowe i popularno-naukowe z zakresu nauk przyrodniczych, a także o tematyce historycznej: ziemiaństwo łomżyńskie, Lutosławscy, Roman Dmowski), 
- Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża – odbywający się tu co roku w pierwszej połowie lipca, 
- plenerowe spotkania przy ognisku, 
- możliwość zakupu pamiątek i publikacji związanych z Muzeum oraz przyrodą i historią regionu – w sklepiku funkcjonującym przy Muzeum.

 

Dworek rodu Lutosławskich w Drozdowie Park dworski w Drozdowie

Dworek rodu Lutosławskich w Drozdowie Dworek rodu Lutosławskich (wejście do Muzeum Przyrody)

Park dworski w Drozdowie

 

Źródło: Muzeum Przyrody w Drozdowie

 

Baner obrazkowy kierujący do strony Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwii

 

Utworzony w roku 1994.
Obejmuje powierzchnię 7 354 ha na terenach gmin: Łomża, Piątnica, Wizna w powiecie Łomża województwa podlaskiego. Powierzchnia otuliny wynosi 12 311 ha.

Położony jest na styku dwóch Krain: Mazowiecko-Podlaskiej i Mazursko-Podlaskiej. Przepływająca przez Park rzeka Narew oddziela Wysoczyznę Kolneńską od Wysoczyzny Wysokomazowieckiej.

 

Obrazek: Siedziba ParkuSiedziba Parku mieści się w miejscowości Drozdowo w gminie Piątnica.
Adres: Drozdowo, ul. Główna 52, 18-421 Piątnica Poduchowna.


tel/fax: 86 219 21 75, 606 420 429

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www: www.lpkdn.4lomza.pl/

www: www.lpkdn.wrotapodlasia.pl
Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w Drozdowie położony jest w województwie podlaskim, w odległości ok. 70 km na zachód od Białegostoku, a jego zachodnia granica styka się z miastem Łomża. 

Park został utworzony rozporządzeniem Wojewody Łomżyńskiego w grudniu 1994 roku.


Ideą jego utworzenia było zachowanie, prawie w nie naruszonym stanie, doliny rzeki Narew z wartościowymi zbiorowiskami roślinności wodnej, szuwarowej, torfowiskowej, łąkowej i niewielkimi fragmentami lasów łęgowych oraz ochrony, unikalnej, wyjątkowo ciekawie ukształtowanej rzeźby tego terenu powstałego w wyniku przebicia się rzeki Narew przez wysoczyznę Kolneńską i Wysokomazowiecką. W tym miejscu Narew, na kilkunastokilometrowym odcinku swego biegu tworzy przełom przez morenowe wyniesienia ze strefą krawędziową, której pofalowane stoki wznoszą się na wysokość około 40-50 m. Odcinek ten nazywany jest także Przełomową Doliną Narwi.

Częścią centralną, stanowiącą oś Parku, jest 16-kilometrowy odcinek rzeki, położony między ujściem rzeki Łojewek (101m n.p.m.) i mostem łączącym miasto Łomża z miejscowością Piątnica (99m n.p.m.).

W dół rzeki od miejscowości Pniewo (lewy brzeg) i Rakowo Boginie (prawy brzeg), przez ok. 10 km ciągnie się „prawdziwy” przełom rzeki. „Wyrżnięta” w morenowych wyniesieniach, równinna dolina, ma szerokość od 1,5 km do 2,5 km. Gdy staniemy na jednym ze wzniesień, zobaczymy niepowtarzalny widok wijącej się, meandrującej, nieuregulowanej poniżej rzeki Narew oraz liczne, długie jeziora-starorzecza powstałe po zmianach biegu rzeki. Zmiany koryta rzeki, utrudniły mieszkańcom niektórych wsi dostęp do swoich łąk i pastwisk. Po zmianie biegu, tereny te nagle znalazły się po drugiej stronie Narwi. Dlatego w tym rejonie spotykało się dużo promów (Rakowo, Krzewo, Bronowo). Widoczne z góry wsie mają zabudowę wydłużoną, usytuowaną wzdłuż biegu Narwi i zajmują dolną część strefy krawędziowej doliny. 

W okresach normalnej wiosny rzeka znika, a spływające wody z roztopów wiosennych tworzą olbrzymie rozlewisko-jezioro, ograniczone szerokością doliny. Tylko gdzieniegdzie, wystające z wody drzewa i wyższe krzewy, pozwalają zlokalizować koryto Narwi. Dodatkową atrakcją tej pory roku jest „hałas” i widok odpoczywających tu, olbrzymich ilości dzikiego ptactwa, powracającego do swoich miejsc lęgowych.

Zróżnicowana rzeźba, różny stopień nawilgotnienia terenu, powodują, że występuje tu bogata szata roślinna oraz wiele gatunków zwierząt. Obecna wiedza o florze i faunie Parku, oparta na pracach inwentaryzacyjnych i monitoringowych pozwala na sklasyfikowanie tego obszaru jako jednego z najcenniejszych przyrodniczo nie tylko w skali regionu, ale też i kraju.

 

Obrazek: dolina Obrazek: Łojewek

Obrazek: Najstarsze lipy pomnikoweObrazek: Narew w okolicach Rakowa (gm. Piątnica)

Obrazek: Narew w oklicach Siemienia (gm. Łomża)Obrazek: Mapa

Obrazek: BóbrObrazek: Żuraw


Źródło: Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi

Urząd Gminy Piątnica
ul. Stawiskowska 53
18-421 Piątnica Poduchowna
telefon: 86 216 24 76
fax: 86 218 24 56
Numer konta do opłat:
Hexa Bank Spółdzielczy
68 8762 0009 0000 1270 2000 0020