Logo Gmina Piątnica z lotu ptaka

Gmina Piątnica została utworzona na mocy ustawy z dnia 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych (Dz. U. Nr 49, poz. 312) uchwałą Nr XXI/72/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku z dnia 9 grudnia 1972 roku w sprawie utworzenia gmin w województwie białostockim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku z 2 stycznia 1973 r. Nr 1, poz. 1). Nowoutworzona gmina obejmowała 31 wsi: Budy Czarnockie, Choszczewo, Czarnocin, Drozdowo, Elżbiecin, Guty, Jeziorko, Kalinowo, Kałęczyn, Kosaki, Kownaty, Krzewo, Marianowo, Motyka, Niewodowo, Nowy Cydzyn, Nowe Krzewo, Olszyny, Olszyny-Kolonia, Piątnica Poduchowna, Piątnica Włościańska, Poniat, Rakowo-Boginie, Rakowo-Czachy, Rządkowo, Truszki, Wiktorzyn, Wyłudzin, Wyrzyki, Zabawka, Żelechy. Terytorium gminy Piątnica zostało znacząco powiększone w 1976 r., kiedy to ze zlikwidowanej gminy Rogienice Wielkie, na mocy rozporządzenia Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 24 czerwca 1976 r. w sprawie połączenia, zniesienia, utworzenia, zmiany granic i nazw gmin oraz ustalenia siedzib gminnych organów władz administracji państwowej w województwach bielskim, gdańskim, kaliskim, miejskim krakowskim, krośnieńskim, łomżyńskim, miejskim łódzkim, ostrołęckim, rzeszowskim, szczecińskim, wałbrzyskim, wrocławskim i zamojskim (Dz. U. Nr 24, poz. 143) włączono 12 miejscowości: Budy- Mikołajka, Dobrzyjałowo, Drożęcin-Lubiejewo, Górki-Sypniewo, Górki-Szewkowo, Kisielnica, Kobylin, Murawy, Nagórki, Pęza, Stary Cydzyn i Stary Drożęcin. Obecny kształt gmina Piątnica zyskała po włączeniu wsi Taraskowo, rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie zmiany granic, nazw oraz siedzib gmin w niektórych województwach (Dz. U. Nr 153, poz. 778) z dniem 1 stycznia 1996 roku.

W latach 1954-1972 obowiązywał podział administracyjny na gromady, zgodnie z ustawą z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz. U. Nr 43, poz. 191). Uchwałą Nr 18/V Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku z dnia 4 października 1954 r. w sprawie podziału na gromady powiatu łomżyńskiego (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku z 2 grudnia 1954 r. Nr 10, poz. 49) na terenie zbliżonym do obecnej gminy Piątnica funkcjonowało 7 gromad: Piątnica Poduchowna, Jeziorko, Olszyny, Kossaki, Drozdowo, Dobrzyjałowo i Kisielnica.

Gromady wprowadzono w miejsce dotychczasowych gmin - 5 z 7 (prócz Dobrzyjałowa i Kisielnicy) powstało z gminy Drozdowo, posiadającej długą samorządową historię, sięgającą początku XIX wieku, którą wymienia m.in. w Dziennik Praw Królestwa Polskiego Nr 219, tom 66, jako gminę wiejską w powiecie łomżyńskim w guberni Łomżyńskiej.

 

Informację opracowała: Maria Dziekońska

Urząd Gminy Piątnica
ul. Stawiskowska 53
18-421 Piątnica Poduchowna
telefon: 86 216 24 76
fax: 86 218 24 56
Numer konta do opłat:
Hexa Bank Spółdzielczy
68 8762 0009 0000 1270 2000 0020