Logo Gmina Piątnica z lotu ptaka

Gospodarka odpadami

Organizacja nowego systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy Piątnica (uwaga nowe terminy)

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U z 2016 r. poz. 250, z późn. zm.) Gmina Piątnica od 1 lipca 2013 roku obejmuje nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Oznacza to, że Gmina ponosi koszty związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem tych odpadów, jak również prowadzi nadzór nad funkcjonowaniem systemu.

WAŻNE TERMINY!

• Właściciel nieruchomości położonej na terenie gminy Piątnica zobowiązany jest obowiązany złożyć do Wójta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
________________________________________

• Od 01 lipca 2015 roku mieszkańcy gminy bezpośrednio (lub poprzez zarządców nieruchomości) wnoszą bez wezwania opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na indywidualny numer rachunku bankowego lub wpłacają u wyznaczonych inkasentów.

1) za miesiąc styczeń, luty i marzec – do 15 marca każdego roku
2) za miesiąc kwiecień, maj i czerwiec – do 15 maja każdego roku
3) za miesiąc lipiec, sierpień i wrzesień – do 15 września każdego roku
4) za miesiąc październik, listopad i grudzień – do 15 listopada każdego roku.

Uchwała Nr 119/XXII/2016 Rady Gminy Piątnica z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Podl.2016.4581)

Uchwała nr 66/XII/2015 Rady Gminy Piątnica z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz. Woj. POdl.2015.4612)

Uchwała nr 27/VI/2015 Rady Gminy Piątnica z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podl.2015.1585)

Uchwała nr 146/XXXI/2013 Rady Gminy Piątnica z dnia 2 września 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. (Dz. Urz. Woj. Podl.2013.3305) 
Uchwała nr 117/XXVI/2013 Rady Gminy Piątnica z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piątnica (Dz. Urz. Woj. Podl.2013.1816) 

Uchwała nr 128/XXVII/2013 Rady Gminy Piątnica z dnia 28 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piątnica (Dz. Urz. Woj. Podl.2013.2268) 

• Odpady zmieszane (niesegregowane) wraz z biodegradowalnymi należy gromadzić w pojemnikach 120 l bądź 240 l. Natomiast odpady zbierane selektywnie należy gromadzić w pojemnikach lub w workach z folii LDPE od 60 do 120 l.

Kolory pojemników lub worków na odpady zbierane selektywnie:
a) niebieski - z przeznaczeniem na papier i makulaturę,
b) żółty - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe oraz drobny metal,
c) zielony - na szkło opakowaniowe (butelki, słoiki),
d) brązowy - z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji.

• Odpady komunalne odbierane będą przez wyłonionego w drodze przetargu przedsiębiorcę według ustalonego przez niego harmonogramu. 

• Właściciele nieruchomości muszą wyposażyć je w odpowiednie urządzenia (pojemniki, kontenery, worki) do zbierania odpadów o odpowiedniej pojemności, uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości.

Informację udostępniła:  Małgorzata Krajewska

Załączniki:
PlikRozmiarPobieranie
Pobierz plik (formularzDO-1zh ostateczny z hasłem.pdf)DO-1 DEKLARACJA525 kB169

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w Gminie Piątnica (1.01.2017 - 31.12.2017), pliki z harmonogramem poniżej.

znak odpady

 

Poradnik do pobrania w formacie PDF poniżej.

 

 

 

Informację udostępniła: Małgorzata Krajewska

Załączniki:
PlikRozmiarPobieranie
Pobierz plik (28.07.2015.pdf)Poradnik systemu gospodarki odpadami komunalnymi - nowe terminy1096 kB913

Informujemy, że w każdą sobotę mieszkańcy gminy Piątnica mogą przywozić pozostałe odpady komunalne nieodbierane z posesji do punktu zbiórki, mieszczącego się w Piątnicy Poduchownej, ul. Stawiskowska 53 (kontener o poj. 7 m3 ustawiony za budynkiem Urzędu Gminy).

 

Sprzęt RTV i AGD oraz odpady wielkogabarytowe (meble, wersalki) będą odbierane bezpośrednio od właścicieli po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu do firmy BŁYSK (tel. 86 218 25 26).

 

Informację udostępnił: Jarosław Sulkowski


BEZPŁATNA ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI

W ZWIĄZKU Z PLANOWANĄ BEZPŁATNĄ AKCJĄ ZBIÓRKI ODPADÓW ZUŻUTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO PRZEZ WYSPECJALIZOWANĄ FIRMĘ działającą na zlecenie Urzędu Gminy Piątnica)
W DNIACH 20-21 MAJA 2013 R., PROSZĘ O ZGŁASZENIE DO SOŁTYSÓW W TERMINIE DO 15 maja 2013 r. INFORMACJI O ILOŚCI I RODZAJU SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO
I ELEKTRONICZNEGO ORAZ INFORMACJI Z JAKIEJ POSESJI POCHODZĄ ELEKTROŚMIECI.

Zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne (czyli tzw. elektrośmieci) zaliczane są do kategorii odpadów niebezpiecznych. Porzucając je w lesie, marnotrawimy surowce nadające się do ponownego przetworzenia oraz stwarzamy bezpośrednie zagrożenie dla środowiska naturalnego. Grozi za to kara grzywny.

Jednocześnie zwraca się uwagę na to, by nie oddawać elektrośmieci tzw. złomiarzom, ponieważ pozostałości nie odzyskanych przez nich części, są wyrzucane do lasów, przydrożnych rowów itp.

Poniżej zostały przedstawione urządzenia, które zaliczamy do elektrośmieci:
1. Wielkogabarytowe urządzenia AGD: chłodziarki, lodówki, zamrażarki, pralki, suszarki do ubrań, zmywarki, kuchenki elektryczne, piekarniki, grzejniki elektryczne oraz klimatyzatory i wentylatory
2. Małogabarytowe urządzenia AGD: odkurzacze, maszyny dziewiarskie, żelazka, tostery, frytkownice, rozdrabniacze, miksery, młynki do kawy, noże elektryczne, suszarki, depilatory, golarki, zegarki oraz wagi
3. Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny: komputery, drukarki, laptopy, kopiarki, kalkulatory, faksy, terminale, aparaty telefoniczne – tradycyjne
i komórkowe
4. Sprzęt RTV: radioodbiorniki, telewizory, dyktafony, magnetofony, kamery, video, dvd, sprzęty hi-fi, wzmacniacze i instrumenty muzyczne
5. Sprzęt oświetleniowy: świetlówki, żarówki energooszczędne, lampy wyładowcze oraz żyrandole
6. Narzędzia elektryczne i elektroniczne: wiertarki, piły, maszyny do szycia , narzędzia do obróbki drewna i metalu, narzędzia do nitowania, skręcania, spawania, lutowania, rozpylania oraz kosiarki
7. Sprzęt relaksacyjny i sportowy: kolejki elektryczne, tory wyścigowe, gry video, kieszonkowe gierki, komputerowo sterowane urządzenia do ćwiczeń sportowych,
8. Przyrządy do kontroli: czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty, urządzenia pomiarowe i panele kontrolne.

 

Informację udostępniła: Joanna Wierciszewska

Urząd Gminy Piątnica
ul. Stawiskowska 53
18-421 Piątnica Poduchowna
telefon: 86 216 24 76
fax: 86 218 24 56
Numer konta do opłat:
Hexa Bank Spółdzielczy
68 8762 0009 0000 1270 2000 0020