Logo Gmina Piątnica z lotu ptaka

Orlik

Regulamin korzystania z kompleksu boisk "Moje boisko ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej w Drozdowie dostępny jest poniżej w dwóch formatach do wyboru.

Regulamin zamieszczono również na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Drzodowie  

Logo Orlik 2012

 

W dniu 15 grudnia 2011r. o godzinie 11:00 nastąpiło oficjalne otwarcie kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w Drozdowie. Kompleks powstał w ramach programu rządowego "Moje Boisko – ORLIK 2012". Obiekt sportowy współfinansowany był ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz Samorządu Gminy Piątnica.

 

 

Czytaj więcej...

 

Prace w Drozowie w związku z budową kompleksu boisk w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" zostały już rozpoczęte, w chwili obecnej budowa przebiega bez opóźnień.

Planowany termin wykonania zamówienia wyznaczono na 15 października 2011 r.

Orlik 1 (zdjęcia z budowy)

Czytaj więcej...

 

logo-orlik201230 sierpnia członek Zarządu Województwa Podlaskiego - Jacek Piorunek zawarł umowy z pięcioma jednostkami samorządu terytorialnego na realizację kompleksów sportowych w ramach Programu „Moje boisko Orlik 2012” w 2011 roku, przekazując pomoc finansową w wysokości 333 tys. zł. każdemu z samorządów.

Ze strony samorządów podpisy osobiście złożyli: Burmistrz Miasta Kleszczele - Irena Niegierewicz, Burmistrz Miasta Krynki - Bogusław Marian Panasiuk, Wójt Gminy Krypno - Marek Stankiewicz, Wójt Gminy Rudka - Marek Anusiewicz oraz Wójt Gminy Piątnica - Edward Łada.

Wyżej wymienione samorządy skutecznie rozstrzygnęły przetargi w miesiącach czerwiec – lipiec i w chwili obecnej są już w fazie prac budowlanych. Według przedstawionych informacji nie ma zagrożenia, by kompleksy boisk nie zostały zakończone w terminie wynikającym z zawartych umów z wykonawcami.

W gminie Piątnica w ogłoszeniu o zamówieniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane na Budowę boisk sportowych z zapleczem sanitarno - szatniowym w ramach programu ''Moje Boisko - Orlik 2012'' z dnia 23 maja 2011 roku, została wybrana oferta złożona przez FIRMA KASZUB Dariusz Kaszub, 83-307 Kełpino-Leszno, ul. Remieślnicza 3, która zaoferowała najkorzystniejszą ofertę według ustalonych w Specyfikacji Istotnych Warunków.

Czytaj więcej...
Urząd Gminy Piątnica
ul. Stawiskowska 53
18-421 Piątnica Poduchowna
telefon: 86 216 24 76
fax: 86 218 24 56
Numer konta do opłat:
Hexa Bank Spółdzielczy
68 8762 0009 0000 1270 2000 0020