Logo Gmina Piątnica z lotu ptaka

Dzień Strażaka link do galerii

Obchody Gminnego Dnia Strażaka w dniu 21 maja 2017 r. rozpoczęły się uroczystą Mszą świętą w Kościele Parafialnym w Olszynach, którą celebrował ks. Paweł Grala - kapelan strażaków. Dalsza część uroczystości odbyła się przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Olszynach.

„Pododdziały - „ Baczność”, „Pododdziały na prawo patrz!” …tą komendą oraz złożeniem meldunku o gotowości pododdziałów z terenu Gminy Piątnica do uroczystych obchodów Gminnego Dnia Strażaka rozpoczęła się uroczystość w Olszynach. Meldunek złożył Dowódca Uroczystości druh Antoni Włodkowski, a odbierał  Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP Dh Kazimierzowi Dąbkowskiemu. Po złożeniu meldunku i przeglądzie pododdziałów zgodnie z ceremoniałem pożarniczym. Oficjalnego otwarcia uroczystości dokonał Prezes Oddziału Zarządu Gminnego Związku OSP RP zarazem Wójta Gminy Piątnica Dh Krzysztof Ryszard Kozicki, powitał przybyłych na uroczystość gości, druhów i druhny oraz mieszkańców Gminy Piątnica uczestniczących w obchodach.

Ważnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń i medali za zasługi dla pożarnictwa.

Srebrną odznaką honorową „Podlaski Krzyż Floriański” odznaczono:

Dh Eugeniusza Pomianowskiego

Brązową  odznaką honorową ,,Podlaski Krzyż Floriański” odznaczono:

Dh  Antoniego Włodkowskiego

Złotym Medalem za zasługi dla pożarnictwa zostali odznaczeni następujący druhowie:

Dh Krzysztof Grala

Dh Tomasz Tadeusz Truszkowski

Srebrnym Medalem za zasługi dla pożarnictwa;

Dh  Adam Kotowski

Dh Piotr Sulkowski

Dh  Karol Bęczkowski

Brązowym Medalem za zasługi dla pożarnictwa zostali odznaczeni:

Dh Monika Mieczkowska

Dh Milena Karwowska

Dh Magdalena Jakacka

Dh Angelika Łysik

Dh Karolina Chaberek

Dh Izabela Sokołowska

Dh Sebastian Laskowski

Dh Dawid Ustaszewski

Dh Łukasz Ratuszny

Dh Marcin Szymański

Dh Piotr Szymański

Dh Adam Cwalina

Dh Radosław Karwowski

Dh Marcin Sulkowski

Dh Łukasz Cwalina

Dh Artur Truszkowski

Dh Sławomir Odoliński

Dh Zbigniew Bartosiewicz

Odznakę „Wzorowy Strażak” otrzymali druhowie:

Dh Krzysztof Ryszard Kozicki

Dh Kapelan ks.Paweł Grala

Dh Tomasz Charkiewicz

Dh Michał Karwowski

Po wręczeniu odznaczeń i wyróżnień nadszedł czas na przemówienia zaproszonych gości. Pod adresem strażaków padło wiele ciepłych słów. Treść życzeń od Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Posła Rzeczpospolitej Polskiej Pana Jarosława Zielińskiego odczytał dowódca uroczystości. Swoje życzenia do strażaków skierowała również Starosta Łomżyński Pani Elżbieta Parzych. Wójt podziękował druhnom i druhom za ich służbę i życzył wszystkim bezpiecznych powrotów z akcji oraz wytrwałości w ich pracy na rzecz społeczności lokalnej. Strażacy otrzymali również podziękowania za sumienne wykonywanie obowiązków, pochwały z osiąganych sukcesów oraz życzenia wszystkiego co dobre, życzenia pomyślności w działalności społecznej, pracy zawodowej i w życiu prywatnym.                                                                    

Po zakończeniu oficjalnych uroczystości odbył się piknik strażacki.

Informację udostępniła: Milena Karwowska

Urząd Gminy Piątnica
ul. Stawiskowska 53
18-421 Piątnica Poduchowna
telefon: 86 216 24 76
fax: 86 218 24 56
Numer konta do opłat:
Hexa Bank Spółdzielczy
68 8762 0009 0000 1270 2000 0020