Logo Gmina Piątnica z lotu ptaka

Podlaskie forum o genetyce i kosztach produkcji

miniatura link do galerii zdjęć

- Bardzo chciałbym, żeby Ci, którzy przyjechali tutaj, czuli się jak w rodzinie, jak u siebie w domu – powiedział do zgromadzonych gości Krzysztof Banach, wiceprezydent PFHBiPM podczas uroczystego otwarcia Podlaskiego Forum Bydła, które odbyło się w dniach 19 – 20 listopada w Piątnicy. Trzeba przyznać, że tak właśnie było, ale nie ma się czemu dziwić, kiedy spotykają się ludzie, których łączy jeden cel i jedna pasja – hodowla bydła mlecznego.

Podlaskie Forum Bydła już nie pierwszy raz gromadzi w jednym miejscu osoby związane z zarówno z pracą hodowlaną, mleczarstwem, jak i badaniami naukowymi, stając się miejscem, gdzie zarówno hodowcy, jak i pracownicy Federacji mogą zapoznać się z tematami, które aktualnie dominują ich profesję, a także rynek mleka. Forum jest okazją do wymiany poglądów na temat zagadnień spotykanych w codziennej pracy.

Konferencję uroczyście otworzyli prezydenci PFHBiPM – Leszek Hądzlik, Krzysztof Banach i Sylwester Mierzejewski, którzy po powitaniu przybyłych gości, zaprosili wszystkich do uczestnictwa w przygotowanych wykładach. Tegoroczna edycja piątnickiego sympozjum koncentrowała się wokół dwóch tematów – genetyki i ekonomiki produkcji mleka, które w obecnych czasach definiują polską hodowlę bydła mlecznego. Dzięki postępom genetycznym, rodzima hodowla ma ogromne szanse stać się jedną z czołowych na świecie, z kolei prawidłowa ocena ekonomiczna kosztów i nakładu pracy wkładanej w gospodarstwo może w zdecydowany sposób poprawić jego rentowność, a co ważniejsze podnieść jego zyski. Zaznaczyć trzeba, że obydwa tematy ściśle się ze sobą łączą i wpływają na siebie wzajemnie, ponieważ właśnie dzięki genetyce, hodowcy dowiadują się, w które swoje zwierzęta szczególnie warto inwestować.

Zastosowanie technologii genomicznej w hodowli bydła mlecznego w Polsce stało się tematem pierwszego panelu konferencyjnego, którego moderatorami zostali Teresa Piechowska – dyrektor ds. Hodowli PFHBiPM i prof. dr hab. Tomasz Strabel – szef niedawno otwartego Centrum Genetycznego (CG) PFHBiPM. Prof. Strabel zainaugurował spotkanie prelekcją w której przedstawił wykorzystanie genomiki w europejskiej hodowli bydła mlecznego, a w kolejnym wykładzie dr Katarzyna Rzewuska opowiedziała zebranym jak nowe technologie wdrażane przez CG zwiększają efektywność hodowli i chowu bydła. Anna Siekierska – kierownik Działu Hodowli PFHBiPM przedstawiła analizę genotypowania w Polsce, oraz jego wyniki i znaczenie dla prowadzenia prawidłowej selekcji w stadzie, a dr Agnieszka Nowosielska z Działu Hodowli Polskiej Federacji omówiła wyniki użytkowania buhajów genomowych w Polsce w 2015 roku. Szczegółowo tą część konferencji opiszemy w następnym numerze naszego miesięcznika. Drugi panel konferencji, który odbył się następnego dnia koncentrował się wokół ekonomiki produkcji mleka w gospodarstwach mlecznych, a jego gospodarzami byli Dorota Śmigielska – analityk rynku mleka PFHBiPM i Radosław Iwański – redaktor naczelny miesięcznika „Hodowla i Chów Bydła”. W tej części piątnickiego sympozjum jego słuchacze zapoznali się z wykładem dr. Andrzej Parzonko z SGGW, który zastanawiał się, czy uwarunkowania globalne produkcji mleka są szansą czy zagrożeniem dla polskich rolników. Kolejną prelekcję poprowadziła dr Ewa Kołoszycz z ZUT w Szczecinie, która dokonała porównania kosztów produkcji mleka na świecie i przedstawiła jakie z punktu widzenia ekonomicznego są mocne i słabe strony polskich gospodarstw. Zainteresowanych tą tematyką odsyłamy do dalszej części grudniowego numeru gazety.

miniatura do galerii zdjęć

Zaznaczyć trzeba, że szczególnym gościem konferencji w Piątnicy był Krzysztof Jurgiel – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który w przemówieniu do gości sympozjum zapewnił o wsparciu resortu dla hodowców bydła mlecznego, a także dla Federacji, która jak podkreślił zajmuje szczególne miejsce w polskim rolnictwie. Ministrowi za przybycie do Piątnicy i życzliwość wobec branży podziękował prezydent PFHBiPM Leszek Hądzlik, podkreślając, że to właśnie dzięki jego gabinetowi w roku 2006 doszło do przekazania Federacji zadań z zakresu oceny wartości użytkowej mleka, co przyczyniło się do rozwoju naszej firmy. Krzysztof Jurgiel podczas spotkania został uhonorowany Złotą Honorową Odznaką PFHBiPM.

Podlaskiemu Forum Bydła oprócz części wykładowej towarzyszyła także ekspozycja ponad 20 firm, a także promocja wołowiny kulinarnej. Jej miłośnicy mogli uczestniczyć w panelu „Produkcja wołowiny wysokiej jakości w oparciu o krzyżowanie towarowe bydła” prowadzonym przez Paulinę Pogorzelską – Przybyłek z UWM w Olsztynie, zakosztować potraw na stoisku degustacyjnym, a także wziąć udział w warsztatach kulinarnych które prowadzili Grażyna i Jarosław Uścińscy. Nowością, która bardzo przypadła do gustu hodowców odwiedzających konferencję, było stanowisko Laboratorium Badania Pasz z Jeżewa Starego, gdzie każdy kto przyszedł z próbką paszy mógł ją przebadać na poczekaniu.

Więcej zdjęć w naszej galerii: http://gminapiatnica.pl/galeria/podlaskie-forum-byda-2016

Tekst i zdjęcia: Mateusz Uciński

Urząd Gminy Piątnica
ul. Stawiskowska 53
18-421 Piątnica Poduchowna
telefon: 86 216 24 76
fax: 86 218 24 56
Numer konta do opłat:
Hexa Bank Spółdzielczy
68 8762 0009 0000 1270 2000 0020