Logo Gmina Piątnica z lotu ptaka

Dzisiaj wielka jest rocznica
jedenasty listopada!...
Tym, co zmarli za Ojczyznę,
hołd wdzięczności Polska składa (…)
"11 LISTOPADA" Ludwika Wiszniewskiego


W Gminie Piątnica obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się już 9 listopada 2016 r. Szkoła Podstawowa w Drozdowie była organizatorem czwartej edycji konkursu – „Powiatowy Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej”, w którym udział wzięli nie tylko uczniowie z terenu naszej gminy, ale z całego powiatu łomżyńskiego. Natomiast chór „Szkolne Słowiki” ze Szkoły Podstawowej w Jeziorku, pod opieką Pani Dyrektor Beaty Sejnowskiej-Runo wraz z występującymi gościnnie absolwentami oraz artystą – Panem Zbigniewem Brzezińskim - przygotował Wieczornicę patriotyczną – 13 spotkanie pokoleń. Wydarzenie to wpisało się na stałe do kalendarza ważnych uroczystości patriotycznych - była to już 13 lekcja historii, która jak co roku bogata w niezwykłą treść i przejmująca formuła wykonania, skupiła duże grono gości – również spoza mieszkańców Jeziorka.

W dniu 11 listopada 2016 r. odbyły się główne obchody 98 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, w których uczestniczyli mieszkańcy, przedstawiciele samorządu i lokalnych stowarzyszeń, a także uczniowie i nauczyciele gminnych szkół. Uroczystości uświetniły poczty sztandarowe jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Piątnica oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy i Publicznego Gimnazjum im. Ofiar Katynia w Piątnicy. O godzinie 10.00 w kościele parafialnym w Piątnicy Poduchownej została odprawiona Msza Św. w intencji Ojczyzny. Następnie rozpoczęły się uroczystości przed pomnikiem Żołnierzy 33 Pułku Piechoty w Piątnicy. W trakcie uroczystości swoje przemówienie wygłosił Wójt Gminy Piątnica – Krzysztof Ryszard Kozicki, który mówił miedzy innymi:
„11 listopada 1918 roku, ten dzień stał się symbolem umiłowania Ojczyzny, niestrudzonej walki o wolność, jak również symbolem nadziei i wiary w zwycięstwo. Z jednej strony nasze myśli tego dnia pogrążone są w wielkiej zadumie nad wydarzeniami z przeszłości, z drugiej zaś, powinniśmy poświęcić kilka chwil na refleksję nad tym, jak dziś możemy walczyć o dobro naszego kraju, a przede wszystkim naszych małych Ojczyzn. Roman Dmowski napisał: "Jesteśmy różni, mamy różne zainteresowania, ale łączy nas jeden cel. Cel ten to Ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować."

Dziś nasza codzienna, sumienna i dobrze wykonywana praca oraz przyzwoite życie to patriotyzm XXI wieku. Na co dzień rolą władz samorządowych jest organiczna praca na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców, na rzecz unowocześniania tej naszej małej gminnej wspólnoty. Na nas samorządowcach spoczywa duża odpowiedzialność i zobowiązanie wobec Gminy Piątnica i jej społeczności. Jesteśmy zobligowani do podejmowania przemyślanych i mądrych decyzji, do godnego i uczciwego reprezentowania mieszkańców. Ponieważ samorząd tworzymy wszyscy - mieszkańcy, radni, wójt - życzę Państwu i sobie zrozumienia, umiejętności osiągania kompromisu, wielu sukcesów i wiary w to, że praca na rzecz rozwoju gminy warta jest naszego poświęcenia i zaangażowania.

Od nas zależy w dużej mierze nasza przyszłość.”

Następnie kolejne delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze, oddając cześć wszystkim walczącym o Niepodległą Polskę. Na zakończenie odbyła się krótka uroczystość artystyczna przygotowana przez chór „Szkole Słowiki” oraz został odśpiewany hymn narodowy.

Ostatnim punktem obchodów Święta Narodowego w naszej gminie był II rodzinny turniej strzelecki „10 Strzałów Ku Chwale Ojczyzny”. Organizatorami tego sportowego wydarzenia byli: Wójt Gminy Piątnica, Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’, Klub Strzelecki Sagittarius oraz Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Piątnicy. W radosnej atmosferze sportowej rywalizacji, przy ciepłym posiłku przygotowanym przez członków stowarzyszenia całe rodziny spędziły świąteczne popołudnie. Koszt organizacji wydarzenia został sfinansowany w znacznej części przez Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’, ze środków otrzymanych w ramach podziałania 19.4 ,,Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji’’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020’’.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w organizacji wydarzeń patriotycznych w naszej Gminie, a w szczególności młodzieży, która w tak piękny sposób zamanifestowała patriotyzm i miłość do Ojczyzny.

poloczone mini

Więcej zdjęć w naszej galerii: http://gminapiatnica.pl/galeria/obchody-11-listopada-2016-r

Informację udostępniła: Agnieszka Filipkowska

 

Urząd Gminy Piątnica
ul. Stawiskowska 53
18-421 Piątnica Poduchowna
telefon: 86 216 24 76
fax: 86 218 24 56
Numer konta do opłat:
Hexa Bank Spółdzielczy
68 8762 0009 0000 1270 2000 0020