Logo Gmina Piątnica z lotu ptaka

Miniatura link do galerii zdjęć

Dnia 11 marca 2017 r. Rada Gminy Piątnica na XXV nadzwyczajnej sesji w Dolnym Dworze Rodziny Lutosławskich – obecnej siedzibie Muzeum Przyrody w Drozdowie podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy rondu w Piątnicy Poduchownej – „Rondo im. Druha Szarego”.

Druh Szary lub x. Jan Zawada to pseudonimy, którymi posługiwał się w działalności skautingowej ks. dr Kazimierz Lutosławski ur. 4 marca 1880 r. w Drozdowie, piąty z sześciu wybitnych synów właściciela majątku Drozdowo - Franciszka Dionizego Lutosławskiego i jego drugiej żony - Pauliny ze Szczygielskich. Patriota, ksiądz, erudyta, pedagog, publicysta, doktor medycyny i teologii, działacz endecki, poseł na Sejm Ustawodawczy i Sejm RP I kadencji, główny autor Preambuły do Konstytucji z 17.03.1921 r., świetny mówca, współtwórca harcerstwa polskiego, projektant odznaki skautowej, będącej pierwowzorem krzyża harcerskiego, instruktor skautowy, kapelan obozowy, pracował nad projektem statutu ZHP oraz projektem Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego.

Ten niezwykły syn ziemi łomżyńskiej, kształcony najpierw pod okiem starannie dobranych guwernantek, a następnie w renomowanych uczelniach Europy – kolejno: w Rydze (Łotwa)7, Zurychu (Szwajcaria), Londynie (Wielka Brytania)8 i Fryburgu (Szwajcaria) służył Ojczyźnie z niezwykłym oddaniem, poświęcając swoją uwagę różnym aktywnościom, których realizacja miała jeden cel: dobro państwa.
5 stycznia 1924 r. po ciężkiej szkarlatynie, którą zaraził się pełniąc posługę kapłańską, zmarł w rodzinnym domu w Drozdowie. Ciało zmarłego pochowano na cmentarzu parafialnym w Drozdowie, w krypcie Lutosławskich.

Uroczystość nadania nazwy rondu w Piątnicy Poduchownej została połączona z XXIV Ogólnopolskim Zlotem Druha Szarego zorganizowanym przez Hufiec Nadnarwiański w Łomży , w którym biorą udział gromady zuchowe, drużyny i przedstawiciele środowisk harcerskich z Łap, Przemyśla, Ostrołęki, Warszawy, Krotoszyna, Włoszczowej, Jedwabnego, Skawiny i Łomży. Dlatego też, już o godzinie 9.00 wszyscy chętni rozpoczęli Drogę Krzyżową na dziedzińcu Muzeum Przyrody w Drozdowie, prowadzoną przez przybyłych harcerzy i zuchów ulicami Drozdowa, na czele z harcmistrzem kapelanem o. Janem Bońkowskim, księdzem Robertem Szulenckim – instruktorem ZHP i innymi duszpasterzami harcerstwa. Rozważania do poszczególnych stacji związane z życiem Druha Szarego prowadził Pan Marcin Rydzewski – kustosz Muzeum. Ostatnia XIV stacja Drogi Krzyżowej odbyła się na cmentarzu parafialnym w Drozdowie przy Kaplicy grobowej Lutosławskich, gdzie otwarto kryptę, w której pochowani są członkowie rodu. Po zakończonej modlitwie delegacje złożyły kwiaty oraz zapaliły znicze przy grobie ks. Kazimierza Lutosławskiego.

Uczestnicy Drogi Krzyżowej wzięli udział w XXV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Piątnica, która rozpoczęła się o godzinie 10.30 w salonie Muzeum Przyrody w Drozdowie, na którą przybyli licznie zaproszeni goście. Przewodniczący Rady – Krzysztof Weber powitał przybyłych, po czym oddał głos Komendantowi Hufca Nadnarwiańskiego w Łomży – hm. Wiesławowi Domańskiemu, który przedstawił wniosek Związku Harcerstwa Polskiego Komisji Historycznej przy Hufcu Łomżyńskim o podjęcie działań zmierzających do nadania rondu w Piątnicy imienia Druha Szarego, z uwagi na "wielki wkład Rodu Lutosławskich z Drozdowa w rozwój tych Ziem, a szczególnie ich przedstawiciela ks. prałata dr hm. Kazimierza Lutosławskiego HR ps. Druh Szary, w współtworzeniu skautingu, a potem harcerstwa polskiego, jego działalność wydawniczą dla młodych adeptów harcerstwa, a nade wszystko działalność polityczną, jako posła tych Ziem". Projekt przedmiotowej uchwały wraz z uzasadnieniem, w którym przybliżony został życiorys Druha Szarego, przedstawiła zebranym Sekretarz Gminy Piątnica – Maria Dziekońska. Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. Rada Gminy Piątnica podjęła jednogłośnie uchwałę Nr 142/XXV/2017 w sprawie nadania nazwy rondu Piątnicy Poduchowna – „Rondo im. Druha Szarego”. Wójt Gminy Piątnica – Krzysztof R. Kozicki podziękował za przedsięwziętą przez Komendanta Hufca Nadnarwiańskiego inicjatywę, dzięki której postać ks. Kazimierza Lutosławskiego zostanie trwale upamiętniona w świadomości współczesnych mieszkańców Gminy Piątnica. Zaznaczył, że jest to dla Niego osobista radość, gdyż nawiązuje do prowadzonej działalności, kiedy był drużynowym XXXV Drużyny Harcerskiej im. ks. Kazimierza Lutosławskiego w Piątnicy, którą przejął od dh Karola Zaręby w 1993 roku i prowadził do 1998 roku. Pani Anna Archacka – Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie zachęciła zgromadzonych, by postać wybitnego mieszkańca Drozdowa, traktować jako wzór do naśladowania względem miłości do Ojczyzny.

Odsłonięcie pamiątkowych tablic umieszczonych na rondzie w Piątnicy Poduchownej odbyło się o godzinie 14.00, po dotarciu na miejsce harcerzy i zuchów, którzy przymaszerowali pieszo z Drozdowa.

Zdjęcia dostępne w galerii pod adresem: http://gminapiatnica.pl/galeria/druh-szary

Informację udostępniła: Sekretarz Gminy - Maria Dziekońska

Urząd Gminy Piątnica
ul. Stawiskowska 53
18-421 Piątnica Poduchowna
telefon: 86 216 24 76
fax: 86 218 24 56
Numer konta do opłat:
Hexa Bank Spółdzielczy
68 8762 0009 0000 1270 2000 0020